A Magyar Kultúra Napjának megünneplése iskolánk alsó tagozatában

Mottó: “Tudomány, művészet gyökere egy. Mindegyik a világot tükrözi a maga módján.”
/ Kodály/
Meghívott vendégeink voltak:

Kerényi Eszter zeneakadémiai hallgató /fuvola/
Sajó Dániel operaénekes
Sajó Ábel szolfézstanár
Sajó József zenetanár
Forgó Levente testnevelő tanár

 

A művészeti osztályoknak rendezett élmény óra elején Kölcsey Ferenc Himnusz c. versét
Forgó Levente szavalta el.
Majd Kerényi Eszter és Sajó Dániel két-két darabon mutatta be a hangszeres zene és az éneklés szépségét, örömét.
Eszter fuvoláján felcsendült egy Bach szonáta, majd egy Debussy darab.
Dani, Gounod: Ave Maria műve után egy vidám részletet énekelt a Hegedűs a háztetőn c. zenés filmből.
Mindkettőjüket Sajó József tanár úr kísérte zongorán.
A zenei produkciókat a gyerekek hol áhitattal, hol önfeledt nevetéssel figyelték.
Annyi bizonyos, hogy nagy élmény volt számukra ez az előadás.
A rendhagyó ének órát a Himnusz éneklésével zártuk.

 

Néhány gondolat a gyerekek tollából:

“Nagyon jó volt, hogy élőben hallottam zenét!”
“Szépen énekelt és fuvolázott a két művész.”
“Láttam olyan embereket, akik a zenével lettek sikeresek!”
“Sok dolgot megtanultam a zenéről és a kultúráról.”
“Találkozhattam és beszélhettem volt szolfézs tanárommal, Józsi bácsival!”
“Együtt énekelhettük a Himnuszt Ábel zongorakíséretével.”