A történelem viharában: Látogatás a Nemzeti Gyászparkban

Az 1956-os forradalom 62 évfordulójára emlékezve, 2018. október 18-án, a Czimra Gyula Általános Iskola hetedik évfolyama (110 tanuló) bérelt buszokkal kiutazott a Rákoskeresztúri Köztemető 301, 300 és 298-as parcellájába egy vezetett temetői sétára és egy kihelyezett történelem óra meghallgatására a Nemzeti Gyászpark Látógatóközpontjába.
A 2016-ban átadott látógatóközpont küldetése, hogy megnyugtatóan tisztázza a parcellák és a bennük nyugvók történetét. A 301 nyírfa között megbújó „rejtett doboz” mind külső, mind belső megjelenésében illeszkedik a kegyelet és gyász e kiemelkedő jelentőségű helyéhez.
A látogatóközpont jelmondata, a HOL SÍRJAINK HOMORULTAK arra utal, hogy az emlékezést 1989-ig szinte lehetetlenné tette, hogy a titokban eltemetettek jelöletlen sírjaira nem emeltek hantot, azok besüppedtek, évtizedekig méltatlanul „homorultak”.
Az új Köztemető legtávolabbi sarkában a 3 parcella (kb. 3 km-re a főbejárattól), az egykori kivégzések legfőbb helyszínével együtt nemzeti emlékhely: a magyar történelmi emlékezetre máig ható események, a második világháború, a kommunista diktatúra, 1956 és 1989 mementója.

A három parcella nemcsak a nemzeti dicsőség és gyász színhelye, hanem a szégyené is. A kivégzett, meggyilkolt, rabságban elpusztult hősök és ártatlan áldozatok mellett háborús és köztörvényes bűnösök is nyugszanak a sok esetben még ma is névtelen sírokban. A gyászpark, a parcellákkal együtt a Nemzeti Örökség Intézetének szakmai felügyelete és irányítása mellett újult meg teljesen.
A rövid, az eseményeket felvonultató bevezető után tanulóink az interaktív felületeken a nemzeti emlékhely történetét bemutató ismeretterjesztő animációkat, illetve a kivégzettek hozzátartozóival készült interjúkat, dokumentumfilmeket nézhettek meg. Nagy Imre és társai 1989-es ünnepélyes újratemetése is megtekinthető, valamint az a kisfilm is, amelyben Jovánovisc György szobrászművész beszél a 300-as parcellában látható alkotásáról. Mindemelett bepillanthattunk a gyászpark megújításának folyamatába.
Temetői sétánkat a 300-as parcellában látható, a Kossuth Díjas Jovánovics György szobrászművész „Halálműnek” is nevezett alkotásának, a 301-es parcella 1956-os mártírjai emlékművének megtekintésével kezdtük. A tájmű egyik legfontosabb szimbóluma a Nyitott Sír, amelyből egy 1956 mm magas fekete márvány hasáb emelkedik ki. Innen a Bánat Út vezet a monumentális kövekből épített Nekropoliszhoz, tetején a szarkofággal és a túlvilágba vezető oszloppal, és az egészet lezáró nagy Rusztikus kőhöz. Ezek mellett található Losonczi Géza, Maléter Pál, Angyal István és Kopácsi János, valamint az idén elhunyt felesége sírjai is.

A séta következő fontos állomása Nagy Imre miniszterelnök sírjához vezetett. Nagy Imrét és mártírtársait 1958.május 16-án végezték ki a Kisfogház udvarán, majd évekkel később titokban, álnéven temették a 301-es parcellába. Felkutatásuk 1989 elején, a politikai változások közepette a Történelmi Igazságtétel Bizottság szorgalmazására kezdődött meg, majd tavasszal sikerült megtalálni és azonosítani földi maradványaikat.
Újratemetésük 1989. június 16-án a Hősök terén felépített ravataluknál tartott megemlékezéssel vette kezdetét, majd az Új köztemetőben fejeződött be. A rendszerváltás szimbolikus eseményén több százezren vettek részt, A Magyar Televízió élő közvetítését pedig több millióan láthatták.
A továbbiakban tiszteletünket tettük a fiatalon (18évesen), még kamaszként letartoztatott Mansfeld Péter, valamint a szintén fiatalon (25 évesen) letartóztatott és kivégzett, szigorló orvos, Tóth Ilona sírjánál. Végül pedig a Halotti város megtekintése következett.
Sétánk befejezéseként iskolánk tisztelete jeléül elhelyeztük a magunkkal vitt, nemzeti szalaggal feldíszített koszorút a Nyitott sírnál.
Köszönet a tanulóknak figyelmükért, érdeklődésükért, az osztályfőnököknek és a kísérő tanároknak segítő munkájukért és nem utolsó sorban a Nemzeti Örökség Intézet (NÖRI) két kiváló munkatársának: Szabó Viktornak a temetői sétán elmondottakért és Jakab Csanádnak előadásáért.

Bota Melinda

Képek