Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

Teljes dokumentum…