Az iskola története

Az intézmény rövid története, és törvényi háttere

 

A Budapest XVII. Kerületi Czimra Gyula Általános Iskolának sokéves múltja van. Elődintézménye, Rákoshegy első iskolája 1908-ban kezdte meg működését, mint „Rákoshegy-Zsófiatelep elemi mindennapi magániskolája”. Vezetője, Tóth Terézia saját házában alakította ki a Táncsics utca 23. szám alatt. Halála után Lugmayer (Lugossy) Ferenc vette át az iskola vezetését, amely ekkor már a „Rákoshegyi Állami elemi népiskola” nevet viselte. Ebben az iskolában végezte 2. és 3. osztályos tanulmányait Bartók Béla zeneszerző fia kitűnő eredménnyel. 1921-ben az iskola kinőtte az épületét, ezért a Tessedik téren béreltek még egy osztályteremnyi helyet. Ekkor az iskola már 6 tanerővel működött.1923-ban a Bulyovszky u. 8. szám alatt egy magánházat alakítottak át 4 tantermes iskolává. Ez az épület évekig funkcionált iskolaként, egy vezetés alatt állt a Kossuth u. 4. és Kossuth u. 14. alatti iskolákkal. 6 évfolyamon folyt ekkor a tanítás. A Kossuth utca (ma Kép utca) 14. szám alatti épület volt az első Rákoshegyen, amelyet eredetileg iskolának építettek 1927-ben. Egy 1939-ben kiadott dokumentum szerint a Rákoshegyi állami elemi iskola 10 tantermes, 14 tanerővel rendelkezik, tanulóinak száma 713 fő. Az iskola szemléltetőeszközökkel van felszerelve, pedagógiai könyvtára 348, tanulói könyvtára 670 kötetből állt. Az 1937-1938-as tanévtől 8 évfolyamossá vált. Az 1944-es és az 1945-ös év adatai a háborús viszonyok következtében igen hiányosak. Az 1946-1947-es tanévtől az iskola az Állami Általános Iskola nevet viseli. A következő tanévtől életbe lépett a körzetesítési rendelet, mely szerint minden tanuló a lakhelye szerint legközelebbi iskolába köteles járni. 1950-ben Rákoshegy Budapest XVII. kerülete lett. Az iskola új neve Budapest főváros XVII. kerület Rákoshegy községi általános iskolája. Erre az időre tehető az osztályzatok 7-ről 5-re változtatása is. 1952-ben a Kossuth (ma Kép) utca 4. szám alatti épületben, az egykori Községháza helyén megnyílt a Leányiskola. A Bulyovszky utcai épületben továbbra is 4 koedukált osztály működött, innen a 4. évfolyam elvégzése után a fiúk a Kossuth (ma Kép) utca 14-ben, a lányok a Kossuth (ma Kép) utca 4-ben folytatták tanulmányaikat. A település növekedésével új helységekre volt szükség, így az 1954-1955-ös tanévben egy új iskolarészt nyitottak az Apponyi utcában. A Bulyovszky utcai iskolarész az 1961-1962-es tanévben fejezte be működését. Megépül a Ferihegyi úton egy új általános iskola, módosítják a körzethatárokat is. Ezzel egy időben kimutatható, hogy felmenő rendszerben megindul az osztályok koedukációja a Kossuth u. 14. alatti iskolában. Az 1970-1971-es tanévre már mindkét iskola mind a 8 évfolyama vegyes volt. Megkezdődött a Kép utca 14. bővítése 10 tanteremmel, könyvtárral, tanári szobával és szertárakkal.  Sajnos a bővítés fedezet hiányában abbamaradt. Az 1976-1977-es tanévben a két iskolát (fiú- és leányiskola Kép u. 4 és 14.) összevonták. Ez után az alsó tagozat a Kép utca 4., a felső tagozat a Kép utca 14. alatti épületet használja. Az Apponyii utcai épületben 1985-ben szűnt meg a tanítás, a napközi a Paraj utcában kapott egy épületet. 1987-ben készült el a tornaterem. A Paraj utcai épületet a Polgári Kör vette át, az iskola pedig megkapta a Kép utca 13. alatti bölcsőde épületét. Az átalakítások után 2 tanterem, tankonyha, és ebédlő kapott helyet.

Az alapítás 75. évfordulója alakalmából 2002-ben az iskola felvette a helyi képzőművész, Czimra Gyula nevét, akinek hagyatékából kiállítás látható az iskola fő, Kép utca 14. szám alatti épületében. Az intézményhez jelenleg hat telephely tartozik, melyek mindegyike a Kép utcában van. Fenntartója a 90-es évektől Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata volt, működését és feladatkörét akkor a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi. LXXIX. törvény szabályozta.  2013. január 1-től a 2012. évi CLXXXVIII. törvény − a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről − alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hatáskörébe került, közvetlen irányítója Budapest XVII. Tankerülete, működtetője Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az Emberi Erőforrások minisztere 26/2013. (VIII. 5.) EMMI utasítása alapján Szakmai Alapdokumentummal látta el 2013. augusztus 5-én, melyet módosított 2013. október 4., és 2014. november 6. napján.[1]

 

[1] Oktatási Hivatal adatai alapján