Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány

Rákoshegyi_Iskolásokért_Acolor1.    Bevezető
A Czimra Gyula Általános Iskola tevékenységét a Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány 1992 óta segíti. Alapítványunkat 1999-ben közhasznú szervezetté minősítették. 2014-ben, a törvényi változások miatt, közhasznúságát újra kérvényezte, és 2015-ben meg is kapta.

2.    Az Alapítvány tevékenysége, az Alapító Okiratban foglaltak szerint:

4./ 2. AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE
4.2.1. Speciális foglalkozást igénylő gyermekek, így különösen a dyslexiás, disgraphyas gyermekek feltételeinek javítása körében az alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi:
a foglalkozások iskolai eszközrendszerének támogatása
a speciális foglalkozások szervezésének, lebonyolításának támogatása iskolában és iskolán kívül
a speciális foglalkozást igénylő tanulók képzési feltételeinek támogatása
Ezen tevékenységek közhasznúak, a közfeladatot a 2011 évi CXC tv. 4§ (1) c) pontja írja elő (általános iskolai nevelés-oktatás)

4.2.2. Az idegen nyelv- és számítástechnikai oktatás iskolán belüli továbbfejlesztésének elősegítése, korszerű oktatási módszereinek meghonosítása körében az Alapítvány az alábbi tevékenységet végzi:
az idegen nyelv és számítástechnika oktatás iskolai eszközrendszerének támogatása
a tanulói nyelvvizsgák és az ehhez kapcsolódó iskolai oktatás támogatása
a korszerű iskolai oktatáshoz kapcsolódó eszközrendszer támogatása
a korszerű oktatási módszerek elsajátításához, bevezetéséhez kapcsolódó támogatás
Ezen tevékenységek közhasznúak, a közfeladatot a 2011 évi CXC tv. 4§ (1) c) pontja írja elő (általános iskolai nevelés-oktatás)

4.2.3. Az iskolai kulturális és sportélet fejlesztése és kapcsolatos szociális támogatás körében az Alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi:
a tanulók iskolai és iskolán kívüli kulturális tevékenységének, képzésének, támogatása
a tanulók kulturális és tanulmányi versenyeztetése, és azok eszközrendszerének támogatása
az iskolai sportélethez  kapcsolódó eszközrendszer támogatása
a tanulói sporttevékenység, versenyeztetés támogatása
az iskolai tanórán kívüli foglalkozások, iskolai táborok eszközrendszerének, működtetésének támogatása
a tanulók kulturális, sport- és iskolai, tanórán kívüli tevékenységének szociális támogatása
Ezen tevékenységek közhasznúak, a közfeladatot a 2011 évi CXC tv. 4§ (1) c) pontja írja elő (általános iskolai nevelés-oktatás) továbbá a 2004. évi I. tv. 49§e) pontja írja elő (támogatja a gyermek és ifjúsági sportot)

Az alapítvány tevékenysége a megjelölt közfeladatok teljesítését közvetve szolgálja.

3.    Történet, tevékenység
Az 1990-es években az Alapítvány segítségével jött létre az iskolai számítástechnika oktatás (eszközök beszerzése) valamint az idegen nyelv oktatásának korszerűsítése. Ez a folyamat a 2000-es évek eleje-közepéig tartott. Ez az akkori évek forráshiányos oktatásában jelentős segítség volt. Az elmúlt években az informatikai, ill. nyelvi oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésére más keretek is rendelkezésre álltak, így ez a támogatás kisebb mértékű volt.
Az utóbbi években a tanulók szociális támogatása (kirándulások, táborozás hozzájárulása), valamint a kulturális élet támogatása alkotja (iskolai cd, iskolai művészeti és kulturális programok, néptánc támogatása, stb.) a kiadások több mint 80%-át, vagyis ezek az összegek közvetett formában iskolánk tanulóihoz jutnak el.
2013-ban alapítottuk a Czimra díjat. A díj célja, hogy támogassa és elismerésben részesítse a Czimra Gyula Általános Iskolába járó, nyolcadik évfolyamos, kiemelkedő képzőművészeti, zeneművészeti tevékenységet, valamint kiemelkedő közösségi munkát nyújtó tanulókat.
Egy díj az ez alkalomra készített emlékplakettet, valamint könyvvásárlási utalványt tartalmaz.
2013-ban, a tanév végén 4, 2014-ben 3, 2015-ben 3 nyolcadikos tanulót díjaztunk.

4.    Támogatás
Az Alapítvány bevétele a célzott támogatások, illetve befizetések mellett elsősorban az szja 1%-os felajánlásából áll, melyet 2001-től évente megkap az adóhatóságtól.
2015 ben a felajánlott összeg 1.033.372 Ft volt.
Az Alapítvány tárgyi eszközeit elsősorban az iskola használja nevelő-oktató munkájában.

Köszönjük, hogy szja 1%-os felajánlásukkal az idén is támogatták iskolánk Alapítványát! Kérjük, hogy a jövőben is támogassák Alapítványunkat!

5.    Adatok:
Név:     Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány
Adószám:     19675053-1-42
Bankszámlaszám: 10103056-39039321-00000008
Az Alapítványt 5 tagú kuratórium vezeti, tagjai 2015-ben:
•    Kuli Ferenc (elnök)
•    Kékesi Istvánné
•    Gyárfásné Zágon Eszter
•    Sági Ferencné
•    Hodos Mária