Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány

Rákoshegyi_Iskolásokért_Acolor1.    Bevezető
A Czimra Gyula Általános Iskola tevékenységét a Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány 1992 óta segíti. Alapítványunkat 1999-ben közhasznú szervezetté minősítették. 2014-ben, a törvényi változások miatt, közhasznúságát újra kérvényezte, és 2015-ben meg is kapta.

2.    Az Alapítvány tevékenysége, az Alapító Okiratban foglaltak szerint:

4./ 2. AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE
4.2.1. Speciális foglalkozást igénylő gyermekek, így különösen a dyslexiás, disgraphyas gyermekek feltételeinek javítása körében az alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi:
a foglalkozások iskolai eszközrendszerének támogatása
a speciális foglalkozások szervezésének, lebonyolításának támogatása iskolában és iskolán kívül
a speciális foglalkozást igénylő tanulók képzési feltételeinek támogatása
Ezen tevékenységek közhasznúak, a közfeladatot a 2011. évi CXC tv. 4§ (1) c) pontja írja elő (általános iskolai nevelés-oktatás)

4.2.2. Az idegen nyelv- és számítástechnikai oktatás iskolán belüli továbbfejlesztésének elősegítése, korszerű oktatási módszereinek meghonosítása körében az Alapítvány az alábbi tevékenységet végzi:
az idegen nyelv és számítástechnika oktatás iskolai eszközrendszerének támogatása
a tanulói nyelvvizsgák és az ehhez kapcsolódó iskolai oktatás támogatása
a korszerű iskolai oktatáshoz kapcsolódó eszközrendszer támogatása
a korszerű oktatási módszerek elsajátításához, bevezetéséhez kapcsolódó támogatás
Ezen tevékenységek közhasznúak, a közfeladatot a 2011 évi CXC tv. 4§ (1) c) pontja írja elő (általános iskolai nevelés-oktatás)

4.2.3. Az iskolai kulturális és sportélet fejlesztése és kapcsolatos szociális támogatás körében az Alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi:
a tanulók iskolai és iskolán kívüli kulturális tevékenységének, képzésének, támogatása
a tanulók kulturális és tanulmányi versenyeztetése, és azok eszközrendszerének támogatása
az iskolai sportélethez  kapcsolódó eszközrendszer támogatása
a tanulói sporttevékenység, versenyeztetés támogatása
az iskolai tanórán kívüli foglalkozások, iskolai táborok eszközrendszerének, működtetésének támogatása
a tanulók kulturális, sport- és iskolai, tanórán kívüli tevékenységének szociális támogatása
Ezen tevékenységek közhasznúak, a közfeladatot a 2011 évi CXC tv. 4§ (1) c) pontja írja elő (általános iskolai nevelés-oktatás) továbbá a 2004. évi I. tv. 49§e) pontja írja elő (támogatja a gyermek és ifjúsági sportot)

Az alapítvány tevékenysége a megjelölt közfeladatok teljesítését közvetve szolgálja.

3.    Történet, tevékenység
Az 1990-es években az Alapítvány segítségével jött létre az iskolai számítástechnika oktatás (eszközök beszerzése) valamint az idegen nyelv oktatásának korszerűsítése. Ez a folyamat a 2000-es évek eleje-közepéig tartott. Ez az akkori évek forráshiányos oktatásában jelentős segítség volt. Az elmúlt években az informatikai, ill. nyelvi oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésére más keretek is rendelkezésre álltak, így ez a támogatás kisebb mértékű volt.
Az utóbbi években a tanulók szociális támogatása (kirándulások, táborozás hozzájárulása), valamint a kulturális élet támogatása alkotja (iskolai cd, iskolai művészeti és kulturális programok, néptánc támogatása, stb.) a kiadások több mint 80%-át, vagyis ezek az összegek közvetett formában iskolánk tanulóihoz jutnak el.
2013-ban alapítottuk a Czimra díjat. A díj célja, hogy támogassa és elismerésben részesítse a Czimra Gyula Általános Iskolába járó, nyolcadik évfolyamos, kiemelkedő képzőművészeti, zeneművészeti tevékenységet, valamint kiemelkedő közösségi munkát nyújtó tanulókat.
Egy díj az ez alkalomra készített emlékplakettet, valamint jutalomkönyvet jelent.

4.    Támogatás
Az Alapítvány bevétele a célzott támogatások, illetve befizetések mellett elsősorban az szja 1%-os felajánlásából áll, melyet 2001-től évente megkap az adóhatóságtól.
2020-ban a felajánlott összeg 790.491 Ft volt.

Az Alapítvány tárgyi eszközeit elsősorban az iskola használja nevelő-oktató munkájában.
Köszönjük, hogy szja 1%-os felajánlásukkal az idén is támogatták iskolánk Alapítványát! Kérjük, hogy a jövőben is támogassák Alapítványunkat!

5.    Adatok:

Név:     Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány
Adószám:     19675053-1-42
Bankszámlaszám: 10103056-39039321-00000008
Az Alapítványt 5 tagú kuratórium vezeti, tagjai 2020 szeptemberétől:
• Némethné Garancsi Zsuzsanna
• Szabadkai Krisztina
• Tragel Gyöngyi
• Ujlakán-Tóth Szilvia
• Vidra Erika (elnök)